Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

  Không

  ĐẠI HỘI CHI BỘ TNG LAND NHIỆM KỲ 2022 – 2025

  Sáng ngày 19/8/2022, tại Văn phòng Công ty, Chi bộ Công ty CP TNG LAND tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội diễn ra đảm bảo thực hiện đúng theo Quy chế làm việc và Nội quy của Chi bộ.

   

  Đại hội đã thông qua dự thảo Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, qua đó Chi bộ tập trung phấn đấu, góp sức cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu: Doanh thu hàng năm đều tăng trưởng, đảm bảo kế hoạch kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể; xây dựng Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các ý kiến tham luận, góp ý của đại diện các Phòng ban được đánh giá cao bởi tính thiết thực.

   

  Trả lời