Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

  Không

  • Trang chủ /
  • Tin tức
  • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐẠI THẮNG

  THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐẠI THẮNG

  Công ty cổ phần TNG Land mời tham gia chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Thi công hệ thống cấp nước hạ tầng  – Dự án khu dân cư Đại Thắng” theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rộng rãi.

  Công ty chúng tôi kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nói trên.

  Nhà thầu tìm hiểu thông tin và mua hồ sơ dự thầu địa chỉ tại: Văn phòng Công ty cổ phần TNG Land tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I – Xóm Đồng Xe – Xã Sơn Cẩm – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên theo số điện thoại Đ/c Hoàng Văn Mạnh – SĐT 0988.693.986.

  Nhà thầu được mua bộ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh hoàn chỉnh với khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

  Thời gian bán hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh từ 08h00 ngày 12/04/2024 đến ngày đóng thầu.

  Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo lãnh dự thầu 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn) nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng không hủy ngang và chuyển đến Công ty cổ phần TNG Land trước giờ đóng thầu.

  Thời gian đóng thầu (không nhận hồ sơ dự thầu) đúng 16h00 giờ ngày 22/04/2024

  Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 16h30 ngày 22/04/2024 tại phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần TNG Land tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I – Xóm Đồng Xe – Xã Sơn Cẩm – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

  Trân trọng kính mời nhà thầu tham dự.

  Trả lời