Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

  Không

  • Trang chủ /
  • Tin tức
  • THÔNG BÁO MỜI THẦU – GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI 18 TẦNG KHU DÂN CƯ ĐẠI THẮNG

  THÔNG BÁO MỜI THẦU – GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI 18 TẦNG KHU DÂN CƯ ĐẠI THẮNG

  Công ty cổ phần TNG Land mời tham gia đấu thầu gói thầu “Thi công xây dựng Chung cư – Nhà ở xã hội 18 tầng – Dự án khu dân cư Đại Thắng” theo hình thức Đấu thầu rộng rãi ( Phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ).

  Công ty chúng tôi kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.

  Nhà thầu tìm hiểu thông tin và mua hồ sơ dự thầu địa chỉ tại: Văn phòng Công ty cổ phần TNG Land tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I – Xóm Đồng Xe – Xã Sơn Cẩm – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên theo số điện thoại Đ/c Hoàng Văn Mạnh – SĐT 0988.693.986.

  Nhà thầu được mua bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

  Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08h00 ngày 02/04/2024 đến ngày đóng thầu.

  Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo lãnh dự thầu (Giá trị bảo lãnh dự thầu nhà thầu xem chi tiết trong Hồ sơ mời thầu) nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng không hủy ngang và chuyển đến Công ty cổ phần TNG Land trước giờ đóng thầu.

  Thời gian đóng thầu (không nhận hồ sơ dự thầu) đúng 16h00 giờ ngày 20/04/2024

  Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 16h15 ngày 20/04/2024 tại phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần TNG Land tại Cụm công nghiệp Sơn Cẩm I – Xóm Đồng Xe – Xã Sơn Cẩm – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

  Trân trọng kính mời nhà thầu tham dự!

  —————————

  Kính gửi các nhà thầu Thông báo mời thầu gói thầu “Thi công xây dựng Chung cư – Nhà ở xã hội 18 tầng – Dự án khu dân cư Đại Thắng” theo hình thức Đấu thầu rộng rãi.

  Trả lời